+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

ONDERHANDEN PROJECTEN CCAM

5G Blueprint

5G-Blueprint beoogt het ontwerpen en valideren van een technische architectuur, bedrijfs- en bestuursmodel voor ononderbroken grensoverschrijdend telebediend transport op basis van 5G-connectiviteit. Resultaat wordt de blauwdruk voor operationele pan-Europese inzet van tele-opererende transportoplossingen in de logistieke sector en daarbuiten.
Lees hier verder

SMARTZONE BUFFER

De stad van de toekomst moet werken met interventies en niet langer toestaan dat verkeersveiligheid, leefbaarheid en klimaat in het geding zijn. Slim sturen zal al aan de ‘poort’ moeten plaatsvinden. Het verkeer moet slim begeleid worden en vrachtwagens zonder reservering voor laden en lossen of onvoldoende gelegenheid voor veilig rijden/manoeuvreren in zones moeten geweerd worden.
Lees hier verder

DITM - WP2

DITM – TELE-AUTOMATION

Het doel van WP2 van project Digitale Infrastructuur voor Toekomstige Mobiliteit (DITM) is om met automatisering en telebesturing een geavanceerde use-case te ontwikkelen die vooraf kan gaan aan volledig autonome voertuigen. De huidige beschikbare technologie geeft mogelijkheden om bepaalde rijtaken in het voertuig te automatiseren, maar heeft beperkingen waar een bestuurder de controle moet overnemen.
Lees hier verder

ISA

ISA is één van de verplichte ADAS die vanaf komende maand voor elke nieuw ontwikkelde auto gelden. Het bijzondere aan ons ISA is dat het de mogelijkheid biedt om de informatie ook te gebruiken om de maximum snelheid van de auto te begrenzen, zodat chauffeurs niet te hard kunnen rijden.
Lees hier verder

ReVeal

Het doel van ReVeAL is om Urban Vehicle Access Regulations (UVAR) toe te voegen aan het standaardbereik van stedelijke mobiliteitsovergangen van steden in heel Europa. Het door de EU gefinancierde R&I ReVeAL-project kijkt voor het eerst sinds het CURACAO-project (tien jaar geleden aflopend) naar dit hot topic.
Lees hier verder

VISTA

VISTA staat voor VIsion Supported Truck docking Assistant. Doel van VISTA is om truckchauffeurs te ondersteunen tijdens het manoeuvreren van voertuigcombinaties naar dokdeuren op logistieke terreinen. Het hart van de VISTA oplossing is een nauwkeurige, optische lokalisatie van truck en trailers.
Lees hier verder

yDrive

Doel van het project yDrive is het ontwikkelen van een elektrische drijflijn voor opleggers in het goederenvervoer over de weg. Met deze ontwikkeling willen wij een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen. De verwachting is dat deze innovatieve technologie een groot besparingspotentieel heeft.
Lees hier verder

Projecten in samenwerking met onderwijsinstellingen:

SPARC

SPARC (Scaleable Platform ARChitecture) is samen met de Academie HAN Engineering en Automotive gestart om met studenten, gesteund door docenten, onderzoekers en bedrijfsleven een passend, schaalbaar platform te ontwikkelen in een transitie naar level 5 autonoom rijden.
Lees hier verder

Deze bedrijven en instanties gingen u onder andere voor:

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?