+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

ZOOF: V2X

Hybride V2X OBU (ON BOARD UNIT)

(Vehicle-to-everything). V-tron heeft als missie het veiligere maken van wegen, niet alleen voor chauffeurs van gemotoriseerde voertuigen, maar ook voor de meest kwetsbare weggebruikers – voetgangers en fietsers, en ook voor de mensen die ons dagelijks helpen om de wegen veilig te gebruiken, zoals wegwerkers, weginspecteurs en medewerkers van amber- en blauw-licht voertuigen.

Tot 80% minder aanrijdingen

V2X heeft de potentie om tot 80% van alle aanrijdingen te beperken. V2X zorgt ervoor dat elke weggebruiker gepersonaliseerde adviezen en waarschuwingen krijgt zodat deze zich veiliger en comfortabeler kan verplaatsen. Daarnaast kan het ook de infrastructuur beter benutten, waardoor congestie en vervuiling worden verminderd. Wij maken wegen veiliger, productiever en vooral aantrekkelijker.

After-market toepassing

Bij V-tron zijn wij van mening, dat dit soort nieuwe toepassingen niet alleen voorbehouden mag blijven voor nieuwe voertuigen. Nee integendeel, wil je echt een verschil maken, dan moet je vooral het bestaande arsenaal ook geschikt maken voor V2X. Wij hebben voor alle merken, typen en bouwjaren een passende V2X oplossing. In onze ogen een waardevolle optie, voor zowel het individu als ook voor het totale mobiliteits eco-systeem.

Geïntegreerde OBU

V-tron brengt haar V2X ontwikkelingen naar de markt via een geïntegreerde OBU, welke geschikt is voor alle gestandaardiseerde communicatiekanalen.

  1. 3/4G Cellulair
  2. ETSI-ITS-G5 (WiFi-p 802.11-p)
  3. LTE-V C-V2X (5G short range)

De reden dat V-tron al deze communicatietechnologieën ondersteunt is, dat wij het beste kanaal willen gebruiken voor de betreffende use-case. Het is niet de technologie die het succes van een use-case bepaalt. Daarnaast geven deze technologieën de mogelijkheid om als elkaars backup of validatiemechanisme te functioneren. Hangt er dus een digitale waarschuwing in de lucht? Dan zorgen wij ervoor dat de gebruiker die altijd kan ontvangen, ongeacht welk communicatietechnologie er wordt gebruikt.

Europese toepassing

De oplossing van V-tron, wordt in Europa gebruikt, om op projectbasis C-ITS ketens te valideren, nieuwe diensten te ontwikkelen en voor deployment in het bestaande wagenpark. De HMI van V-tron is ook zelf te programmeren, dit middels de gestandaardiseerde API. Hierdoor kunnen ontwikkelingen verder worden uitgevoerd, die anders dreigen onder te gaan achter een vendor lockin.  De ontwikkelingen van V-tron worden aangeboden via het development-platform “ZOOF”. Hiermee is het ook mogelijk om van elkaars ontwikkelingen te profiteren of compleet nieuwe ontwikkelingen te accelereren.

V2X Communicatie

C-V2X (LTE-V)

De nieuwste communicatiestandaard, 5G, heeft ook de optie voor short-range communicatie. In deze standaard is de mogelijkheid aanwezig, om zonder tussenkomst van een operator, berichten tussen objecten uit te wisselen voor V2X.

CELLULAIR

Dit is de zogenaamde long-range communicatieverbinding, binnen het V2X-spectrum. Het 1 op 1 communiceren tussen voertuigen of wegkant is hiermee ook mogelijk, middels een uitgebreide intelligente keten van schakels die de data doorgeven. Veel toepassingen hebben geen behoefte aan snelle 1 op 1 communicatie en kunnen daarmee prima via dit kanaal afgehandeld worden.

WIFI-P (C-ITS-G5)

De ETSI-ITS-G5 standaard (2004), ook wel vaak in de volksmond WiFi-p genoemd, is de meest bekende variant voor short-range V2X toepassingen. Met deze technologie zijn de afgelopen jaren zo goed als alle V2X ontwikkelingen gedaan en getest. Deze technologie is breed toegankelijk en goed betaalbaar.

USE CASES

Middels bovengenomede technologiën, is V-tron instaat de gebruiker te assisteren tijdens het rijden. Hiervoor hebben we de volgende toepassingen ontwikkeld.

ZOOF C-ITS

ZOOF C-ITS (Coöperatieve-Intelligente Transportsystemen) is de dienst die u als weggebruiker adviseert over de optimale rijsnelheid, rijstrookbeschikbaarheid en mogelijke gevaren op de weg.

De ZOOF C-ITS dienst bevindt zich nog in de ontwikkelfase. De app is uitgebreid getest op het Europese wegennetwerk.

Met ZOOF C-ITS wordt er via een OBU (on board unit) een communicatieverbinding opgezet met de wegkant en de passerende voertuigen. Op deze manier wordt er een persoonlijk advies gegeven omtrent de situatie die op dat moment van toepassing is.

Voorbeeld:

Bij het naderen/inrijden op een file op de weg. De file is nog niet waarneembaar voor de bestuurder maar al wel via de data gecommuniceerd naar ZOOF. De bestuurder krijgt het advies om zijn snelheid te verlagen en een rijbaan op te schuiven omdat verderop zijn huidige rijbaan gesloten is. Hierdoor kan de bestuurder vroegtijdig anticiperen op het verkeer voor hem en mogelijk gevaarlijke situaties voorkomen.

Dat is ZOOF: samen slim rijden.

USECASES ZOOF C-ITS

Wegwerkzaamheden
Filevorming
Slecht wegdek
Let op! Ongeval
Slecht weer
Let op! Hier is gestrooid
Let op! Dier(en) op de weg
Let op! Mens op de weg

ZOOF GLOSA

ZOOF GLOSA (Green Light Optimized Speed Advice) is de dienst die u als weggebruiker binnen stedelijk gebied adviseert over de optimale rijsnelheid, rijstrookbeschikbaarheid, mogelijke gevaren op de weg en time to green.

Deze versie van ZOOF bevindt zich nog in de ontwikkelfase. De app is uitgebreid getest op het Europese wegennetwerk.

Met ZOOF GLOSA wordt er via een OBU (on board unit) een verbinding opgezet met WiFi-P G5 en het 4G/LTE netwerk die communiceert met de iVRi’s  (intelligente verkeersregelinstallaties) langs de weg en de passerende voertuigen.

Persoonlijk advies

Op deze manier wordt er een persoonlijk advies gegeven over de actuele situatie, zoals het verkeerslicht springt over 5 seconden op groen. Dit voorkomt onodige irritatie bij een verkeerslicht en geeft de bestuurder een duidelijk beeld van de huidige verkeersistuatie.

ZOOF geeft bij benadering van het verkeerslicht een adviessnelheid om de groene golf te behalen. Dit voorkomt onnodige afrem- en optrekbewegingen van voertuigen, Hierdoor wordt de schadelijke stoffen uitstoot verminderd.

Dat is ZOOF: samen slim rijden.

ZOOF Glosa app

USECASES ZOOF GLOSA

Advies snelheid
Maximum snelheid
Time to green
Rijstrookadvies

ISA

ISA komt in de praktijk neer op het beïnvloeden van de snelheid van het voertuig tot de geldende maximumsnelheid (of een dynamisch in te stellen ‘veilige’ snelheid). Bij eerdere ISA-experimenten ca. 20 jaar geleden moesten zowel auto’s als wegkantapparatuur speciaal worden aangepast en ontwikkeld. Deze ISA-proef is een 2.0 versie, waarbij we moderne techniek en technologie inzetten en combineren tot een innovatieve oplossing. Veel nieuwere auto’s hebben al een vorm van ISA techniek aan boord, ook kan al gebruik gemaakt worden van navigatie- en andere databronnen voor de snelheden. Door combinatie van die systemen ‘weet’ de auto wat de geldende maximum snelheid is en wordt de snelheid ‘automatisch’ beperkt. (Te) snel rijden kan worden tegengegaan door ‘hard’ in te grijpen in de voertuigtechniek, of ‘zachter’ door de bestuurder erop te attenderen, met visuele en/of hoorbare signalen. Dit wordt ook wel een gesloten en een open systeem genoemd. Voor deze proef kiezen we voor een meer gesloten systeem.

Voordelen van ISA:

  1. Veiligheid: (te) hard rijden is een van de belangrijkste ongevalsoorzaken én de afloop van een ongeval met hogere snelheid is ook ernstiger.
  2. Leefbaarheid: harder rijden geeft vooral in een stedelijke omgeving veel hinder en wordt ook als ‘dreigend’ ervaren (subjectief onveilig).
  3. Milieu: snel rijden is (veel) vervuilender. Bijvoorbeeld bij 130 in plaats van 120 km/u wordt 13% méér CO2 uitgestoten. Europees onderzoek geeft aan dat met ISA tot 8% CO2 wordt bespaard.
  4. Doorstroming: harmonisering van snelheden en het kiezen van een optimale snelheid, bijvoorbeeld bij invoegsituaties.
  5. Rij hulp: ISA kan worden gezien als ondersteunend aan de rijtaak en als een stapje op weg naar de zelfrijdende auto.

Doelstelling ISA-proef: met toepassing van een aftermarket ISA instrument, ontwikkeld door V-Tron in Deventer, dat de bestuurder slim assisteert bij het zich houden aan de wisselde snelheidslimieten op een traject, aantonen via een door TNO begeleid onderzoek dat de verkeersveiligheid substantieel verbetert; dat het gedrag van de automobilist als het gaat om zich houden aan de geldende snelheidslimiet, positief verandert.

USECASE: ISA (INTELICHTENTE SNELHEIDS ASSISTENTIE)

Advies snelheid
Maximum snelheid

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK ZOOF: C-V2X

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?