+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

WALK MY TALK - Wim Vossebelt, CEO

”Als je bezig bent met innovatieve technieken, is vertrouwen een element waar je niet omheen kunt. Wij zijn succesvol omdat we de behoeftes van onze klanten bovenaan zetten. Hoe dan ook, altijd. De vraag van onze klant krijgt alle aandacht. Want we willen dat voor elke klant, onze individuele oplossing zonder twijfel de beste is.

Het werkgebied van V-tron is weliswaar mobiliteit, daaronder liggen een aantal waarden die het bedrijf dragen. Ik geloof in harmonie, in gelijkheid en in verantwoordelijkheid. Dat lijkt ver af te staan van onze producten en diensten maar omdat wij inzicht kunnen scheppen in alles wat mobiel is, kunnen we de opstap zijn om zaken beheersbaar te maken. Als je kapitaal in harmonie wilt verdelen, dan moet je eerst kijken naar hoe we dat kapitaal gebruiken. Door goed te monitoren kun je het ‘de gebruiker betaalt’- principe verwezenlijken. Opdat ieder verantwoordelijkheid draagt voor wat hij doet. Daaropvolgend kun je desgewenst de gebruiker beïnvloeden.

Qua techniek hebben we als mens alles al uitgevonden, we hebben alleen nog niet altijd de juiste toepassingen gevonden. Als je bijvoorbeeld mobiliteit als dienst gaat zien, dan komen er allerlei uitdagingen die om technische oplossingen vragen. Die rol wil V-tron graag spelen, door de techniek in te zetten als enabler.

Buiten de grenzen denken, leren, mogelijk maken, dát zijn de activiteiten die we bij V-tron koesteren. Snel reageren, meedenken, samenwerken, aandacht geven en individuele oplossingen creëren, dát hebben we voor onze klanten in huis.”

MISSIE & VISIE VAN V-TRON

 

MISSIE:
V-tron gelooft in harmonie, zelfbeschikking, gelijkheid en verantwoordelijkheid. Daarbij staat een maximale gebruikersbeleving centraal.

V-tron wil met innovatieve technieken de wensen en behoeftes van gebruikers met passende oplossingen vervullen.

VISIE:
Binnen de visie van V-tron, staan vanuit gebruikersperspectief, de drie pijlers van mobiliteit centraal:

doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. 

Door de snelheid van technologische ontwikkelingen en de eisen/wensen van de gebruiker, verandert er veel op het gebied van mobiliteit. Hierbij verwachten wij een terugtrekkende beweging van de overheden uit dit werkveld. Alle rollen omtrent mobiliteit worden de komende jaren herzien en opnieuw gedefinieerd. Niet alleen voor V-tron, maar ook alle gelieerde keten-partners, betrokken bij de dagelijkse operatie in de mobiliteits-keten, dient hierop geanticipeerd te worden. In dit complexe speelveld is het onmogelijk om deze opgave alleen te volbrengen, samenwerken is het passende model. Alleen met de juiste partners is het mogelijk om een passende gebruikersbeleving te creëren.

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?

V tron logo

Meldt u aan voor de V-tron nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied  van Connected Car, Driver Safety, Carsharing en Smart Mobility.

You have Successfully Subscribed!