+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

CONNECTED CAR

LESS ADMINISTRATION

Mobiliteit houdt uw bedrijf in beweging

Bij mobiliteit zijn minimaal twee van uw belangrijkste productiemiddelen betrokken: uw mensen en uw voertuigen.

24/7 overzicht

De Connected Car software van V-tron zorgt ervoor dat u 24/7 overzicht houdt van de status van uw voertuigenpark en haar bewegingen. Een veilig gevoel voor uw chauffeurs, die weten dat ze tijdens hun werk altijd op u kunnen rekenen.

V-tron is een innovatief bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en vermarkten van hard- en software om mobiliteit te verbeteren. Connected Car is ons product dat u volledig inzicht geeft in alle relevante gegevens van uw objecten (auto, bestelbus, vrachtwagen, aanhanger, motor, boot, elektrische bakfiets, e-bike etc.). Zo kunt u realtime bekijken wie een object bestuurt, waar het zich bevindt, wat de snelheid is en of de temperatuur van de geconditioneerde ruimte nog juist is.

Betere efficiëntie bespaart kosten

Met Connected Car bespaart u geld en tijd en kunt u uw logistieke processen optimaal beheren en beheersen. Een hogere efficiëntie van de inzet leidt tot meer productiviteit. Met de informatie uit onze software kunt u gesprekken met uw chauffeurs voeren over zaken als het gebruik van voertuigen of verminderen van het brandstofverbruik. Onze fiscale module vereenvoudigt het doen van aangiftes. Ons systeem voor alarmopvolging geeft uw chauffeurs ook onderweg dat extra gevoel van veiligheid dat ze verbonden zijn met het eigen bedrijf.

Scroll omlaag voor een overzicht van alle functionaliteiten of neem contact met ons op.

Stap voor stap uw wagenparkbeheer uitbreiden

De productlijn van V-tron heeft een logische opbouw, waarmee u uw wagenparkbeheer naar eigen inzicht en behoefte kunt opbouwen. Met ons hoofdproduct Connected Car creëert u inzicht in het wie, wat, waar en wanneer van uw voertuigen. De aanvullende module Driver Safety informeert u over hoe uw voertuigen door uw chauffeurs gebruikt worden. Met onze speciale module Carsharing zet u op een eenvoudige wijze uw bestaande wagenpark efficiënter in zodat u minder voertuigen nodig hebt, maar toch optimale mobiliteit aanbiedt.

CONNECTED CAR

N

Live weergave van al uw voertuigen

N

Diverse ritrapportages

N

Privé | Zakelijk | Woon-Werk registratie

N

Persoonsregistratie

N

Startblokkering op afstand (optie)

Vraag ook naar onze inbouwservice

Onze ervaren monteurs bouwen de hardware voor u in, regelen de connectie en stellen de software in. Dit kan naar wens in onze werkplaats, bij u aan het bedrijf of op een andere locatie naar keuze.

ONZE FUNCTIONALITEITEN OP EEN RIJTJE:

AUTORISATIE

Connected Car kan ingesteld worden om per geautoriseerde gebruiker bepaalde (of alle) informatie inzichtelijk te maken.

Handig als u de software breed inzet, maar de manager logistiek alleen de vracht-wagens hoeft te zien, terwijl uw overall manager inzicht in alle voertuigen moet hebben. Zo worden medewerkers niet afgeleid door informatie die voor hun niet essentieel is, terwijl een totaalvergelijking op vestigings- of bedrijfsniveau mogelijk blijft.

CO2-RAPPORTAGE

Connected Car kan ingezet worden voor de verplichte CO2-rapportage die vanaf volgend jaar gaat gelden voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Per rit kan per object de uitstoot worden bijgehouden, zodat eenvoudig de zakelijke en private uitstoot gerapporteerd kan worden. Ook voor kleinere bedrijven is deze functie handig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en mobiliteit duurzamer te maken.

ONDERHOUDSMELDING

Connected Car kan zo ingesteld worden dat per object op basis van de werkelijke afgelegde afstand een melding kan worden gegeven als het object toe is aan een onderhoudsbeurt.

Hierbij kunnen de intervallen van de fabrikant, of eigen instellingen, als leidraad worden opgenomen. Dat is handig omdat regelmatig onderhoud leidt tot minder ongeplande stilstand en dus hogere productiviteit.

CRASH MELDING

Connected Car is in staat om de gewenste ontvanger per email of sms een melden te sturen ingeval van een ongeval met uw voertuig.

Onze speciale G-sensor meet G-krachten die worden uitgeoefend. Bij een (te) hoge G-kracht wordt een melding van een crash, zodat zo snel mogelijk hulp ingeschakeld kan worden. Deze functie geeft uw medewerkers die extra zekerheid van snelle hulp en aandacht.

BANDENSPANNING MONITORING

Met additionele hardware kan Connected Car de bandenspanning van uw voertuigen in de gaten houden.

Dat is veiliger voor medewerkers én spaart brandstof. Te zachte banden leiden tot extra slijtage, hoger verbruik en ander rijgedrag. De bandenspanningssensor monitort constant de spanning van de banden en deze kan getoond worden in de rapportage. Uiteraard kunt u ook instellen dat u een signaal ontvangt bij afwijkingen.

DEUR OPEN/DICHT DETECTIE

Connected Car kan in de gaten houden wanneer een portier of laadklep van een voertuig geopend wordt.

Handig bij bijvoorbeeld koeriersdiensten. U kunt aantonen dat bij de klant voor de deur is uitgestapt. Of voor bedrijven waarbij meerdere medewerkers op onconventionele locaties in- en uitstappen zoals aannemers die medewerkers ophalen en thuisbrengen. De functie monitort elke open/dicht actie van portieren en laadkleppen.

EIGEN RITTEN

Connected Car kan zo ingesteld worden dat chauffeurs alleen toegang krijgen tot hun eigen ritten, ook als dat plaatsvindt op verschillende voertuigen.

Handig voor de bewustwording van rij-gedrag, maar ook voor fiscale aangiftes. Zij zien dan geen data van hun collega’s (AVG-proof). Maak uw chauffeurs bewust van hun rijgedrag, planning en andere zaken die uw bedrijf belangrijk vindt. Onze separate fiscale module vereenvoudigt uw aangiftes.

FISCALE RAPPORTAGE

Connected Car kan eenvoudig gebruikt worden om een sluitende fiscale rapportage uit te draaien en aan de Belastingdienst aan te leveren.

Uiteraard voldoet deze rapportage aan de fiscale eisen. De rapportage kan gemaakt worden per voertuig. Op deze manier is de bijtelling – of juist het voorkomen hiervan bij het niet maken van privéritten – makkelijk en zonder extra administratie uit te rekenen.

GEAUTOMATISEERDE RAPPORTAGES

Connected Car kan ingesteld worden voor het maken van periodieke rapportages.

Uiteraard kunt u deze automatische rapporten zelf instellen en de inhoud ervan zelf bepalen. U kunt kiezen voor één of meer voertuigen, één of meer chauffeurs, bepaalde regio(s) etc.. Zo kunt u bijvoorbeeld wekelijks afgelegde ritten inzien of juist ritten buiten werktijd bekijken. Handig voor inzage, controles of bij discussies.

GEOFENCING

Connected Car kan op basis van tijd én GPS-signaal niet alleen uw voertuig vólgen, maar u ook waarschuwen bij overschrijden van een vooraf ingestelde ‘grens’.

Via email of sms wordt u gewaarschuwd als bijvoorbeeld de landsgrens wordt over-schreden, een milieuzone wordt betreden of als een voertuig van een bedrijventerrein wordt meegenomen. Op alle bewegingen buiten de ingestelde tijden of zones wordt gewaarschuwd. Ook handig bij diefstal.

GROEPEREN

In Connected Car kunnen voertuigen naar soort, functie, gebruik of elke andere keuze gegroepeerd worden en dan met een kleur in Live View overzichtelijk weergegeven worden.

Handig als u bijvoorbeeld personen-, bestel- en vrachtwagens in uw wagenpark heeft. Niet elk voertuig is dan voor elk transport in te zetten, maar u kunt toch snel het dichtstbijzijnde geschikte voertuig naar een klant toe sturen.

HANDMATIGE RAPPORTAGES

Connected Car maakt het mogelijk om op elk door uzelf gekozen moment, over een door uzelf gekozen tijdspanne een rapportage te draaien.

Hierin kunt u zelf de parameters en de gewenste tijdspanne bepalen. U kunt kiezen voor één of meer voertuigen (of naar soort voertuig) of één of meer chauffeurs, een bepaalde regio en gaat u zo maar door. Altijd handig voor inzage, controles of bij discussies.

HISTORISCHE RITTEN

Connected Car maakt het mogelijk om alle afgelegde ritten per chauffeur per dag per voertuig in te zien.

Meerdere chauffeurs op een voertuig is dus geen probleem. Fiscale bijtelling kan worden voorkomen door de privéritten bij te houden.  Dit wordt vergemakkelijkt door het toevoegen van de privé/zakelijk-schakelaar (P/Z) op het dashboard. Met onze separate fiscale module wordt het doen van aangiftes zeer eenvoudig.

HISTORISCHE SNELHEID

Connected Car stelt u in staat achteraf de snelheid van een voertuig terug te lezen.

Handig om bijvoorbeeld met uw chauffeur in gesprek te gaan over veilig en verantwoord verkeersgedrag. Ontvangt u regelmatig bekeuringen voor te hard rijden, dan kan deze functie ook preventief werken bij chauffeurs die weten dat ze ‘gezien’ worden. Onze nieuwste software vergelijkt de gereden snelheid met de ter plaatse toegestane snelheid.

HUIDIGE ACCUSPANNING

Connected Car maakt het mogelijk om op tijd gewaarschuwd te worden voor een minder goede ‘gezondheid’ van de accu van een object (auto, bestelbus, vrachtwagen, aanhanger, motor, boot, elektrische bakfiets, e-bike etc.).

U ontvangt dat een mail of sms waarin het probleem gemeld wordt, zodat uw chauffeur niet geconfronteerd wordt met ongeplande stilstand door een lege accu. Deze functie monitort uw accu continu.

HUIDIGE SNELHEID

Connected Car stelt u in staat de huidige snelheid van een voertuig af te lezen.

Deze functie kan bijvoorbeeld handig zijn om met uw chauffeur in gesprek te gaan over veilig en verantwoord verkeersgedrag. Ontvangt u regelmatig bekeuringen voor te hard rijden, dan kan deze functie ook preventief werken bij chauffeurs die weten dat ze ‘gezien’ worden. Onze nieuwste software vergelijkt de gereden snelheid met de ter plaatse toegestane snelheid.

INTERNE BACK-UP BATTERIJ

Onze dienstverlening biedt ook de mogelijkheid om een extra batterij aan onze systemen te koppelen, zodat het systeem ook bij het uitvallen van de boordspanning of bij diefstal van het voertuig, enkele dagen na ontkoppeling signalen blijft versturen.

Ook bij het ontkoppelen van de accu door derden, blijft onze locatietracker op deze manier nog enkele dagen actief, waardoor objecten in binnen- én buitenland sneller te traceren zijn.

ID-READER / RFID-READER

Onze systemen kunnen geactiveerd worden met de door ons bijgeleverde tags, maar ook met tags of identiteitskaarten die in uw bedrijf voor andere doelen worden gebruikt, zoals het openen van deuren of het inloggen op systemen.

Onze speciale software leest alleen de noodzakelijke karakters van de (RF)iD-sleutel voor individuele rapportages. Een aparte tag voor het voertuig is op deze manier dan niet meer nodig.

LIVE LOCATIE

Connected Car maakt het mogelijk maakt om uw voertuigen live te volgen.

Handig als u bijvoorbeeld een koeriersbedrijf heeft en de dichtstbijzijnde chauffeur voor een spoedklus wilt oproepen. Snelle communicatie, snelle dienstverlening, tevreden klanten. Ook is u in noodgevallen snel te zien waar uw medewerker zich bevindt, zodat snel hulp verleend kan worden. Veiliger voor uw medewerkers tijdens hun werk.

LIVE VIEW

Connected Car maakt het mogelijk uw voertuigen op de voet te volgen. Niet als ‘Big Brother’, maar om uw chauffeurs een veilig gevoel te geven en de administratieve lasten te verminderen.

Op het V-tron platform ziet u de meest recente locatie van uw voertuig. De positie van het object wordt elke minuut geüpdatet (de pagina elke 20 seconden). Mocht uw object in beweging zijn, dan wordt dit hier weergegeven.

PANIC BUTTON

Onze track&trace systemen kunnen voorzien worden van de paniekknop die de chauffeur van het voertuig kan gebruiken in noodgeval.

De melding van de paniekknop kan, via email of sms, naar elke willekeurige ontvanger verstuurd worden, zodat er zo snel mogelijk hulp ingeschakeld kan worden. De installatie van een paniekknop is snel gedaan en kan uw medewerker juist dat extra gevoel van veiligheid geven.

POI (POINT-OF-INTEREST)

In Connected Car kunnen vaste herkenningspunten worden opgenomen, zoals uw eigen vestiging(en) of adres(sen) van speciale zakerelatie(s).

Indien een voertuig zich in de buurt van een POI bevindt, kunt u dat op de Live View herkennen. Handige functie als meerdere vaste locaties regelmatig bezocht moeten worden. Uiteraard kan het stoppen bij de POI’s, inclusief de chauffeur-van-dienst ook in een rapportage worden opgenomen.

PRIVÉ/ZAKELIJK SCHAKELAAR

Met behulp van een privé/zakelijk-schakelaar (P/Z) op het dashboard is het mogelijk voor elke rit vast te leggen of deze zakelijk of privé van aard is.

Door deze keuze al in het voertuig te maken, hoeft dit achteraf niet in de administratie verwerkt te worden. U kunt eenvoudig per voertuig, per chauffeur, per dag de ritten splitsen naar het gebruik. Handig voor de fiscale aangiftes (zie fiscale rapportages) van bedrijf en medewerkers.

RITTEN BUITEN WERKTIJD

Connected Car kan ook de ritten buiten werktijd registreren.

Zo kunt u eenvoudig vaste tijden voor werkritten en tijden voor niet-zakelijke ritten – bijvoorbeeld van 19:00-6:00 en/of in het weekend – instellen per voertuig. Handig om met chauffeurs in gesprek te gaan als objecten extreem veel buiten werktijd ingezet worden. Met onze fiscale module en de P/Z-knop kunt u uw medewerkers van dienst zijn bij fiscale aangiftes.

STATIONAIR DETECTIE

Connected Car kan in de gaten houden of de motor van een voertuig onnodig blijft lopen terwijl het object niet verplaatst.

Handig om met uw chauffeur in gesprek te gaan over reductie van brandstofverbruik. Aan de hand van een rapportage kan u excessief gedrag (kosten/slijtage) gedetec-teerd worden. Gecombineerd met de deur open/dicht detectie verlaagt u onnodig diefstalrisico, doordat niemand aanwezig is in het object, maar de motor wel draait.

TEMPERATUUR MONITORING

Onze systemen kunnen met een sensor de temperatuur in bepaalde ruimtes binnen het voertuig in de gaten houden.

Handig als u geconditioneerd transport verricht dat op een vooraf bepaalde temperatuur vervoerd dienen te worden. De temperatuursensor monitort constant de temperatuur en deze kan getoond worden in de rapportage. Uiteraard kunt u ook instellen dat u een signaal ontvangt bij afwijkingen.

VASTE STOPPUNTEN

Connected Car kan in de gaten houden waar gestopt wordt.

Indien u vaste stoppunten heeft waar regelmatig gestopt moet worden, kunt u deze in de software vastleggen. Op deze manier kan bijvoorbeeld bij een vaste route eenvoudig gezien worden of een object (auto, bestelbus, vrachtwagen, aanhanger e.d.) alle ‘haltes’ heeft aangedaan. Deze functie kan achteraf discussies met klanten of medewerkers voorkomen.

Deze bedrijven en instanties gingen u onder andere voor:

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?