+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

yDrive

Large CO2 savings through electrification of trailers

Doel van yDrive

Het conventioneel wegtransport kan in de praktijk tot 20 procent brandstof besparen als het gebruik gaat maken van opleggers met elektrische aandrijving.

Een consortium van 6 organisaties slaat daarom de handen ineen voor de ontwikkeling van een elektrische aandrijflijn voor opleggers in het goederenvervoer over de weg.

Onder de naam yDrive willen de partijen een aandrijvingstechniek ontwikkelen om het verbruik verder terug te dringen en een bijdrage te leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen.

Het goederenvervoer over de weg zit in een transitie naar zero emissie transport. Hiervoor zet de truckindustrie vol in op elektrificatie van het wagenpark. Dit is van groot belang om ervoor te zorgen dat de uitstoot van emissies omlaag gaat en de klimaatdoelen worden behaald.

Naast het elektrificeren van vrachtauto’s, wordt er ook gekeken hoe het conventioneel wegtransport met een dieselvrachtwagen nog schoner en zuiniger kan opereren. Dit is van essentieel belang in de transitieperiode.

Aanpak project

Met het project yDrive wordt ingezet op het elektrificeren van een conventionele oplegger.

yDrive bestaat uit een elektrisch aangedreven as, een oplaadbare accupakket, kingpinsensor en een slimme controller die zowel met als zonder communicatie met de vrachtwagen functioneert.

Met deze technologie ontstaat een hybride combinatie waarbij tijdens vertragen en bergafwaarts rijden remenergie wordt geregenereerd en opgeslagen in een accu van de oplegger.

Tijdens het optrekken wordt de energie uit de accu gebruikt om de oplegger aan te drijven. Hierdoor wordt de vrachtwagen ondersteund om van zijn plaats te komen en verbruikt hierdoor minder brandstof. De vrachtwagen kan hierdoor met een kleinere motor worden uitgerust. yDrive kan tevens als ‘range extender’ dienen voor BEV of FCEV vrachtwagens.

Foto: de consortiumpartners ondertekenen het contract

Contactpersoon V-tron:

Niels Kneppers

Projectleider V-tron

T: +31 (0) 570 74 54 30

 

E: info@v-tron.eu

Verwachte resultaten

De technologie heeft een groot besparingspotentieel.

Het project mikt op een CO2- en brandstofreductie van 20% in stadsdistributie, 15% in regionale distributie en 10% bij lange afstandsvervoer.

Jaarlijks worden er gemiddeld 12.500 nieuwe opleggers geregistreerd in Nederland en meer dan 200.000 in Europa. Het complete wagenpark in Europa is zelfs groter dan 3 miljoen opleggers.

Het goederenvervoer over de weg is verantwoordelijk voor circa 9% van de wereldwijde CO2 uitstoot.

Uitdagingen

Indien het gehele wagenpark met yDrive uitgevoerd zou worden, kan er meer dan 1% van de totale CO2 uitstoot worden gereduceerd met een product wat zichzelf moet terugverdienen binnen de economische levensduur van de oplegger.

Projectpartners:

Project yDrive wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland en de regeling DKTI-Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De DKTI is een regeling om de verduurzaming van het wegvervoer te stimuleren.

Deze bedrijven en instanties gingen u onder andere voor:

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?