+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

VISTA

Fast and damage free docking of trucks through camaras and software

Doel van VISTA

Achterwaarts manoeuvreren van truck-trailer combinaties kan uitdagend zijn, zeker als het een voertuig met meerdere geledingen betreft.

Logistieke bedrijven hebben te maken met aanzienlijke schade, veroorzaakt door voertuigcombinaties die bezig zijn met ‘aandokken’: het achterwaarts parkeren van het voertuig tegen een dokdeur om goederen te laden en lossen.

VISTA staat voor VIsion Supported Truck docking Assistant. Doel van VISTA is om truckchauffeurs te ondersteunen tijdens het manoeuvreren van voertuigcombinaties naar dokdeuren op logistieke terreinen.

Het hart van de VISTA oplossing is een nauwkeurige, optische lokalisatie van truck en trailers. Hiervoor worden camera’s gemonteerd op het distributiecentrum.

Gebaseerd op deze lokalisatie wordt een optimaal, haalbaar pad berekend. De chauffeur krijgt vervolgens via een intuïtieve gebruikersinterface informatie om dit pad goed te kunnen volgen. The chauffeur krijgt de gebruikersinterface overhandigd bij binnenkomst op het distributiecentrum.

Aanpak project

Voor VISTA is geen vaste instrumentatie in de truck benodigd. Daarmee kan de oplossing geschikt gemaakt worden voor alle bestaande trucks. De VISTA kosten, CAPEX en OPEX, zijn laag door het gebruik van cameratechnologie en vanwege goede integratie in bestaande processen op distributiecentra.

Vista overview

VISTA heeft tot doel om de oplossing op Technology Readiness Level (TRL) 7 niveau te demonstreren. Dat betekent dat de oplossing in real-life zal worden gedemonstreerd, in een complexe, praktische omgeving. Bij een succesvolle demonstratie zullen commerciële partijen de oplossing naar de markt brengen.

Contactpersoon V-tron:

Rakshith Kusumakar

Projectleider V-tron

T: +31 (0) 570 74 54 30

 

E: info@v-tron.eu

Behaalde resultaten

1 juli 2022:

Tijdens het 15e International Symposium on Advanced Vehicle Control (AVEC) in Kanagawa, Japan, wordt een paper gepresenteerd over de ontwikkeling van Model Predictive Control-gebaseerde bestuurdersondersteuning zoals ontwikkeld in VISTA. Onlangs werd het volledige paper ingediend na aanvaarding van het uitgebreide abstract. Na het succesvolle hergebruik in het EU Horizon 5G-Blueprint-project bestrijkt de paper nu beide toepassingen.

17 november 2021:

Een testsessie vond plaats in de VISTA VR-simulator van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De chauffeurs voerden truckdocking-manoeuvres uit in de virtuele wereld die hen door een VR-bril werd gepresenteerd. Ze reden zowel handmatig als met hulp van VISTA en gaven hun waardevolle feedback op de verschillende aspecten van VISTA, zoals de routeplanning, de feedback op basis van de wegvolger en de verschillende HMI-elementen.

30 september 2021:

De eerste veelbelovende resultaten zijn gepresenteerd van het op camera’s gebaseerde VISTA Real-Time Localization System (RTLS). De AI-algoritmen zijn getraind met gegevens van de bij DC Visser geïnstalleerde camera’s. Deze gegevens zijn eerst geannoteerd om ze bruikbaar te maken voor trainingsdoeleinden. De RTLS-resultaten zijn goed vergelijkbaar met de RTK-DGPS-referentiegegevens die in juli zijn vastgelegd.

Uitdagingen

De volgende werkpakketten van VISTA moeten worden uitgevoerd:

  1. Analyse bedrijfspotentieel
  2. Visie gebaseerde RTL’s
  3. Voertuig planning & control
  4. Human Machine Interface
  5. Integratie

V-tron is leider van werkpakket 5. In dit werkpakket worden alle elementen van de werkpakketten 2, 3 en 4 geïntegreerd.

Twee belangrijke integratie-omgevingen worden gebruikt. Allereerst een opstelling op schaal in het HAN lab, op basis van geschaalde truck/trailers, zodat de meeste integratieaspecten kunnen worden getest op een reproducerende, low-cost opstelling die altijd beschikbaar is.

De uiteindelijke opstelling is een real-life omgeving op een of twee distributiecentra. In deze omgeving zal de integrale oplossing worden getest en gedemonstreerd op TRL7 niveau.

Projectpartners:

Medegefinancierd door de Europese Unie via het INTERREG-programma Deutschland-Nederland, het Miniserium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie van Nordrhein-Westfalen en de Provincie Gelderland

Betrokken medewerkers V-tron:

Deze bedrijven en instanties gingen u onder andere voor:

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?