+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

5G Blueprint

Next generation connectivity for enhanced, safe & efficient transport & logistics

Doel van 5G Blueprint

Technische doelen:

 • Een 5G-netwerk ontwerpen en implementeren voor geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteitsdiensten met strenge eisen op het gebied van latentie, handovertijd, betrouwbaarheid, pakketverlies en doorvoer

 • Ontwikkelen en implementeren van een prototype van een teleoperated systeem

 • Implementeren en uitrollen van ontsluitende functies die de veiligheid van telegestuurd transport garanderen en de waarde ervan verhogen

 • een door 5G ondersteunde end-to-end teleoperated transportoplossing valideren in real-life scenario’s in grensoverschrijdende omstandigheden.

Bedrijfsmatige doelen:

 • Uitvoeren van een marktanalyse voor 5G-telecommunicatie
 • Presenteren van commerciële mogelijkheden
 • de mogelijke rol van televervoerdiensten op basis van 5G positioneren
 • de invoering van televervoerdiensten op basis van 5G-connectiviteit bevorderen

Beleidsdoelen:

 • regelgevingskwesties in verband met de invoering van grensoverschrijdend teleoperationeel vervoer op basis van 5G-connectiviteit in kaart te brengen en maatregelen aanbevelen.

Aanpak project

5G-Blueprint zal het volgende onderzoeken en definiëren:

 • De economie van 5G-instrumenten in grensoverschrijdend transport en logistiek, alsook in personenvervoer: het in beeld brengen van kapitaaluitgaven (CAPEX) en operationele uitgaven (OPEX), zowel aan de aanbodzijde (telecom) als aan de vraagzijde (transport en logistiek), wat leidt tot de transformatie van de huidige bedrijfspraktijken, alsook tot nieuwe waardeproposities.
 • De governance vraagstukken en oplossingen met betrekking tot verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid binnen de waardeketen die afhankelijk is van grensoverschrijdende connectiviteit en naadloze diensten in relatie tot de Nederlandse en Belgische regelgevingskaders (wetgeving op het gebied van telecommunicatie, verkeer en experimenten met Connected and Automated Mobility (CAM), contracten, waardeketenbeheer).
 • Tactische en operationele (pre)voorwaarden die aanwezig moeten zijn om de volledige waarde van 5G-tooled transport en logistiek te krijgen. Dit omvat het implementeren van use cases die het coöperatieve bewustzijn vergroten om veilig en verantwoord teleoperated transport te garanderen.
 • Voorbereiden en testen van teleoperated en telemonitored transport op weg- en waterwegen om het toenemende tekort aan mankracht te verlichten en transport en logistiek op een hoger efficiëntieniveau te brengen door het delen van gegevens in de toeleveringsketen en het gebruik van AI.
 • Onderzoeken van de mogelijkheden om ’s nachts meer goederen te vervoeren wanneer er een overschot aan fysieke infrastructuurcapaciteit is – verlaging van de personeelskosten zou dit op kosteneffectieve basis haalbaar maken.
 • Teleoperatie zal mogelijk worden gemaakt door 5G-kwaliteiten, zoals lage latency, betrouwbare connectiviteit en hoge bandbreedte.
  zal mogelijk worden gemaakt door 5G-kwaliteiten, zoals lage latentie, betrouwbare connectiviteit en hoge bandbreedte.
 • Het resultaat van het project zal de blauwdruk zijn voor de operationele pan-Europese invoering van teleoperationele vervoersoplossingen in de logistieke sector en daarbuiten.

Contactpersoon V-tron:

Rakshith Kusumakar

Projectleider V-tron

T: +31 (0) 570 74 54 30

 

E: info@v-tron.eu

Behaalde resultaten

Proefimplementaties en testen zullen resulteren in:

 • gevalideerd end-to-end teleoperated transport met 5G
 • Activeren van functies voor veiligheid tijdens autonoom bedrijf
 • Marktanalyse van 5G gebaseerd transport
 • Aanbevelen van acties op basis van regelgevingskwesties

Uitdagingen

 • Integratie van domeinspecifieke architecturen met elkaar
 • Grensoverschrijdende werking in de EU
 • Robuuste werking tijdens overname op afstand overname op afstand
 • Complex bedrijfsmodel
 • Zorgen voor gegevensbeveiliging in alle hardware en software toepassingen

Consortiumpartners:

5G Blueprint is een Horizon2020-project

Betrokken medewerkers V-tron:

Deze bedrijven en instanties gingen u onder andere voor:

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?