+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

Talking Maps

Enabeling connected and automated driving

Doel van Talking Maps

Het ontwikkelen van gedetailleerde kaarten is volop in ontwikkeling, hiervoor zijn grote hoeveelheden sensordata nodig. Er bestaat nog geen industriestandaard van een High Definition kaart.

Doel van de proef Talking Maps is om:

 • Te verkennen welke data-elementen aan een kaart toegevoegd kunnen worden, met standaard sensordata uit wegbeheerdervoertuigen, en met welke betrouwbaarheid, bruikbaarheid en frequentie deze data-elementen beschikbaar kunnen worden gesteld voor gebruik door overheden (asset management, eventueel toepassingen op het gebied van verkeersmanagement);
 • Met de standaard sensor wordt hier bedoeld een intelligente vision sensor, die in normaal gebruik als ADAS wordt gekenmerkt. Met deze sensor wordt ook gekeken welke data-elementen gemist worden, welke voor het uiteindelijk proces wel essentieel zijn. Het valt buiten scope om deze gemiste elementen alsnog met alternatieve sensoren te kunnen inwinnen.
 • Te verkennen wat van deze data de waarde is en kaarten of andere datasets, gegeven de ontwikkelingen in CAD (level 4,5), zowel nationaal en internationaal;
 • Wegbeheerders actief te betrekken bij en te enthousiasmeren voor de ontwikkelingen op het gebied van smart mobility.

Aanpak project

De ontwikkeling van sensoren en connectiviteit, die kunnen helpen bij het ontwikkelen van HD Kaarten, gaat razendsnel. Doel is o.a. een zo compleet mogelijk gedigitaliseerd beeld van de weg te krijgen, voor geautomatiseerd vervoer. Het genereren van extra data, door inzet van wegbeheerdersvoertuigen, kan bijdragen aan de ontwikkeling van gedetailleerde kaarten. Bewust is voor wegbeheerdersvoertuigen gekozen, omdat deze altijd actief zijn in een beperkt areaal en frequenter dezelfde route rijden.  Dit maakt een beter vergelijk van de ingewonnen data mogelijk.

Onderzoeksvragen zijn onder meer:

 • Hoe snel kan van extra data uit wegbeheerdervoertuigen een bruikbare kaart gemaakt worden?
 • Hoe bruikbaar en compleet is dat materiaal ten opzichte van het gewenste gebruiksdoel (zowel CAD als smart asset management)?
 • In welke mate draagt de kaart die ontstaat bij of wijkt dit af van de internationale map standaarden?
 • In welke mate kan deze data bijdragen aan validatie van data uit andere bronnen ten behoeve van HD maps?

Contactpersoon V-tron:

Wim Vossebelt

Projectleider V-tron

T: +31 (0) 570 74 54 30

 

E: info@v-tron.eu

Behaalde resultaten

Het betreft een proof-of-concept van maximaal 2 jaar. Beproefd wordt welke balans te vinden is tussen inzamelingsinspanning, uniformeren/standaardiseren (kwaliteit en bruikbaarheid van kaartmateriaal) en bijdrage aan ambities en operatie van bedrijven en overheden.

De volgende meerwaarde wordt gezien voor assetmanagement:

 • Efficiëntie door gerichte functionele schouw. De visuele inspectie van het gehele areaal kan mogelijk van 2x per week naar 1x per week.
 • Door de data beschikbaar te stellen aan de contractpartners behoeven minder kilometers gereden te worden en worden borden sneller vervangen.
 • Betere dienstverlening voor weggebruikers en kortere reactietijden. Borden én wijzigingen in de digitale zichtbaarheid van borden zijn goed zichtbaar.
 • Dit kan leiden tot een kostenbesparing (materiaal, materieel, manuren). Bij gebruik van contractpartners kunnen deze kostenbesparingen leiden tot lagere prijzen. Ook efficiëntere inzet van eigen voertuigen kan leiden tot een kostenbesparing. Of andere inzet door voertuigen waardoor sneller op IM meldingen gereageerd kan worden. WIS-voertuigen die op de weg zitten voor schouw, stoppen met schouw zodra er een IM-melding binnenkomt, waar de weginspecteur in de nabijheid is.
 • Digitale kaarten kunnen voorlopig nog geen gedeeltelijke of volledige vervanging zijn van fysieke borden.

Uitdagingen

Privacy

De vision sensor is geen traditionele camera en maakt op geen enkele manier ‘video- of foto-opnames’ van de situatie buiten het voertuig. Objecten op en naast de weg worden ‘herkend’, en in geval van deze detectie wordt data verstuurd. Dit is een event-driven communcatie, waarbij het event in de sensor wordt gedetecteerd en getypeerd wordt. Alleen deze typeringsdata wordt gecommuniceerd. Deze events worden niet voorzien van timestamp en zijn daarmee niet navolgbaar of traceerbaar. Potentieel privacygevoelige elementen zoal kentekens en kenmerken van overige verkeersdeelnemers worden niet geregistreerd, noch gedeeld.

Datakwaliteit

 • Dieptemetingen: afstanden tot objecten en daarmee locatie van objecten. De locatiebepaling vindt plaats met behulp van GPS in de on-board-unit (CANbus) en kent de bekende beperkingen van GPS op dit gebied.
 • Confidence levels: hoe vaker een object waargenomen wordt, hoe hoger de confidence levels waarmee het object gepresenteerd wordt in de data.

Projectpartners:

Deze bedrijven en instanties gingen u onder andere voor:

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?