+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

SMART FORWARD

Cooperative ITS Corridor

Doel van Smart Forward

Het project C-ITS Corridor is een samenwerkingsverband van wegbeheerders in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Samen met industriële partners werken de wegbeheerders aan de invoering van C-ITS-diensten in Europa. Het project is een belangrijke bouwsteen geworden voor andere internationale initiatieven en draagt bij tot standaardisatie, harmonisatie en implementatie van nieuwe grensoverschrijdende diensten voor internationale weggebruikers.

Wim Vossebelt in het boek ‘Smart Forward’: “Dit gaat niet over technologie, een excuus dat vaak wordt gebruikt. Het gaat meer om traditionele marktomstandigheden, marktpartijen en overheden die elkaar in de haren vliegen. Dat is de moeilijkste uitdaging! Tot slot geloof ik echt dat internationale coördinatie cruciaal is, dat kan niet op landenniveau.”

Aanpak project

In Nederland is gekozen voor een stapsgewijze aanpak van de InterCor-pilots, waarbij wordt voortgebouwd op de werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd in het C-ITS Corridor-project en andere nationale projecten.

De proefactiviteiten kunnen worden gezien als een proces dat groeit van de eerste proeven met ITS-G5-communicatie in 2016 tot een volledig proefbedrijf met alle diensten met cellulaire en ITS-G5-communicatie in 2018/2019. In deze stapsgewijze aanpak werden in de loop van de tijd geleidelijk extra diensten toegevoegd.

Deze aanpak maakte het ook mogelijk zich aan te passen aan wijzigingen in de (internationale) specificaties van systemen tijdens de eerste jaren van het InterCor-project en te werken op een “al doende leren”-manier.

Contactpersoon V-tron:

Wim Vossebelt

Projectleider V-tron

T: +31 (0) 570 74 54 30

 

E: info@v-tron.eu

Behaalde resultaten

Het C-ITS corridor project heeft de derde fase van het project afgerond. De pilot operations.

Over deze fase is een interesant boekje geschreven: Smart Forward. Via de link kan u dit boek lezen.

Hierin wordt ingegaan op de verschillende test momenten van de afgelopen 7 jaar. Hierin wordt beschreven welke lessons-learned we hebben kunnen trekken (over 400 in totaal).

In het boek stelt Wim Vossebelt namens V-tron: “Begrip voor elkaars vakgebied, samen werken aan een gemeenschappelijk doel. Dit is niet alleen het domein van de OEM of de wegbeheerder of de…

Nee, dit project heeft aangetoond dat dit de traditionele pijlers overstijgt. De grootste opbrengst voor V-tron is zonder twijfel de kennis die we hebben opgedaan op het gebied van integrale samenwerking, met partijen die we normaal gesproken niet als klant hebben. Dit was voor ons echt een kans om te leren en inzicht te krijgen in de uitdagingen die voor ons liggen.”

Uitdagingen

Wim Vossebelt: “Voor V-tron zijn de uitdagingen oneindig. De grootste uitdaging is echter om het Nederlandse wagenpark, bestaande uit nieuwere en oudere voertuigen, op een relatief gelijkwaardig niveau te houden. In onze visie zullen bestuurders nog steeds een belangrijke rol spelen, maar hoe gaan we die rol zo ondersteunen dat we fouten kunnen helpen voorkomen? Ook als het om oudere voertuigen gaat!

Naast het feit dat verkeersongevallen menselijk leed veroorzaken, is er een schadepost van veertien miljard euro per jaar. Een onaanvaardbare situatie! De grootste uitdaging is de ontwikkeling van waardevolle services die bestuurders kunnen begrijpen en gebruiken.

Projectplanning:

Project Smart Forward is meegefinanciers door de Europese Unie via ‘Connecting Europe Facility’

Deze bedrijven en instanties gingen u onder andere voor:

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?