+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

SMART FORWARD

Cooperative ITS Corridor

Objectives of Smart Forward

The C-ITS Corridor project is a partnership of road operators in the Netherlands, Germany and Austria. Together with industrial partners, the road authorities are working to introduce C-ITS services in Europe. The project has become an important building block for other international initiatives, contributing to standardisation, harmonisation and implementation of new cross-border services for international road users.

Wim Vossebelt in the book ‘Smart Forward’:”This is not about technology, an excuse often used. It is more about traditional market conditions, market players and governments clashing. That is the most difficult challenge! Finally, I really believe that international coordination is crucial, it cannot be done at country level.”

Approach project

The Netherlands has adopted a step-by-step approach to the InterCor pilots, building on the work already carried out in the C-ITS Corridor project and other national projects.

The pilot activities can be seen as a process that grows from the first trials of ITS-G5 communication in 2016 to full pilot operation with all services with cellular and ITS-G5 communication in 2018/2019.

The pilot activities can be seen as a process that grows from initial trials of ITS-G5 communication in 2016 to a full pilot operation with all services with cellular and ITS-G5 communication in 2018/2019. In this step-by-step approach, additional services were gradually added over time.

This approach also allowed adapting to changes in (international) system specifications during the first years of the InterCor project and working in a “learning-by-doing” manner.

Contact V-tron:

Wim Vossebelt

Project leader V-tron

T: +31 (0) 570 74 54 30

 

E: info@v-tron.eu

Results achieved

Het C-ITS corridor project heeft de derde fase van het project afgerond. De pilot operations.

Over deze fase is een interesant boekje geschreven: Smart Forward. Via de link kan u dit boek lezen.

Hierin wordt ingegaan op de verschillende test momenten van de afgelopen 7 jaar. Hierin wordt beschreven welke lessons-learned we hebben kunnen trekken (over 400 in totaal).

In het boek stelt Wim Vossebelt namens V-tron: “Begrip voor elkaars vakgebied, samen werken aan een gemeenschappelijk doel. Dit is niet alleen het domein van de OEM of de wegbeheerder of de…

Nee, dit project heeft aangetoond dat dit de traditionele pijlers overstijgt. De grootste opbrengst voor V-tron is zonder twijfel de kennis die we hebben opgedaan op het gebied van integrale samenwerking, met partijen die we normaal gesproken niet als klant hebben. Dit was voor ons echt een kans om te leren en inzicht te krijgen in de uitdagingen die voor ons liggen.”

Challenges

Wim Vossebelt: “Voor V-tron zijn de uitdagingen oneindig. De grootste uitdaging is echter om het Nederlandse wagenpark, bestaande uit nieuwere en oudere voertuigen, op een relatief gelijkwaardig niveau te houden. In onze visie zullen bestuurders nog steeds een belangrijke rol spelen, maar hoe gaan we die rol zo ondersteunen dat we fouten kunnen helpen voorkomen? Ook als het om oudere voertuigen gaat!

Naast het feit dat verkeersongevallen menselijk leed veroorzaken, is er een schadepost van veertien miljard euro per jaar. Een onaanvaardbare situatie! De grootste uitdaging is de ontwikkeling van waardevolle services die bestuurders kunnen begrijpen en gebruiken.

Project planning:

Project Smart Forward has been co-financed by the European Union through ‘Connecting Europe Facility’

These companies and agencies preceded you, among others:

Interested in our products or services?