PROJECTEN (C)ITS

PRE TEST-FEST GLOSA HELMOND

Op 13 en 14 juni vond het GLOSA PRE-TESTFEST plaats in Helmond. Deze Testfest is het derde Testfest in een serie van 5 Testfesten die het inernationale Intercor project uitvoert. Het Intercor project (NL, UK, FR, BE) wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat en richt zich op de uitrol van C-ITS diensten in Europa die interoperabel zijn over de landsgrenzen heen. Het PRE-TESTFEST is georganiseerd door Provincie Noord-Brabant en gemeente Helmond in samenwerking met de UK partners. Tijdens deze twee dagen zijn de Intercor standaarden voor C-ITS GLOSA (Groen Licht Optimaal SnelheidsAdvies) getest door verschillende aanbieders uit binnen-en buitenland

V-tron heeft in samenwerking met het ITS-corridor team een eigen ZOOF varriant gemaakt om GLOSA diensten te ondersteunen. Tijdens deze tweedaagse heeft V-tron meerdere demonstraties gegeven om een impressie te geven aan het aanwezige publiek. meer informatie?

Intercor (EN) of Smart Wayz (NL)

 

ISA (INTELLIGENT SPEED ADVICE)

Onaangepaste snelheid is naast dronkenschap de hoofdoorzaak bij zware verkeersongevallen. Assistentie van de bestuurder bij het snelheidsgedrag is daarom een cruciaal hulpmiddel om ongevallen te voorkomen. Navigatiesystemen bieden wel snelheidsinformatie, maar hebben weinig impact op het rijgedrag en bieden geen terugkoppeling over het rijgedrag. Aangezien snelheidsinformatie beschikbaar is via verschillende kanalen (verkeersbordendetectie, snelheidskaarten, open overheidsdata, verkeerbordendatabanken) kan dit toegepast worden in het voertuig als ADAS-systeem (Advanced Driver Assistance System). Verregaande assistentie of zelfs dynamische aanpassing wordt ISA genoemd, namelijk Intelligente SnelheidsAssistentie of -Aanpassing. Er zijn systemen die bij snelheidsovertredingen adviseren en auditief alarm geven (open ISA), de snelheid aanpassen (halfopen ISA) en zelfs limiteren (gesloten ISA). ISA als principe is reeds vele malen aangetoond als een effectieve oplossing voor gedragsverandering en krijgt steun op Europees niveau, maar het succes van ISA blijft bij particulieren, bedrijven en overheden heel beperkt. Meer informatie over de internationale standaard van ISA vindt u hier.

TALKING MAPS

De auto’s van de weginspecteurs van de provincie Noord-Brabant gaan data verzamelen voor digitale kaarten. Onder de noemer Talking Maps scannen de auto’s de 560 kilometer provinciale weg. De proef moet uitwijzen of inspectievoertuigen inderdaad als sensor kunnen dienen, of ze voldoende data verzamelen voor een goede kaart en of die kaart ook kan helpen bij het efficiënt beheren van de wegen. Deze high definition (HD) kaarten, die zeer gedetailleerd kenmerken van de weg weergeven, zijn bovendien belangrijk voor zelfrijdende auto’s.

Talking Maps is een proef van de samenwerkende provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de bedrijven V-TRON en AND en zal maximaal twee jaar duren. De betrokken organisaties tekenden een samenwerkingsovereenkomst op 20 maart op Intertraffic in de RAI in Amsterdam.

Volgens Ruben Kragten, vertegenwoordiger in de samenwerking vanuit V-TRON, is de overeenkomst een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen marktpartijen en overheden. “We willen onze technische oplossingen testen en toepassen in het verkeer. En dat kunnen we niet alleen. Daar werken we graag voor samen met de overheid”, zegt hij.

ZOOF A16

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Dat doen zij niet alleen door aanleg van nieuwe wegen en vaarwegen, maar ook door efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Innovatieve systemen voor reisinformatie en verkeersmanagement kunnen hen daarbij helpen. Momenteel werkt RWS in afstemming met Duitsland en Oostenrijk aan de invoering van een aantal coöperatieve ITS-diensten op een zogenaamde ‘corridor’, het tracé dat loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo
(A16 – A58 – A2 – A67).

V-tron is ingestapt als HMI (Human Interface) leverancier en heeft voor dit project de ZOOF app ontwikkeld. Wij verzorgen de interface richting de bestuurder. Zijn er meldingen weer te geven vanuit de wegkant (A16 – A58 – A67) dan wordt dit in de ZOOF app getoond aan de bestuurder en kan hij zijn rijgedrag hier op aanpassen.

Meer informatie over dit project is te vinden op de site van de ITS Corridor.

PRAKTIJKPROEF A58

Is sensordata uit voertuigen in de toekomst technisch goed bruikbaar voor verkeersmanagement of andere diensten? Dat is de vraag die centraal stond tijdens een test met de dienst Probe Vehicle Data, in opdracht van het projectteam C-ITS Corridor van Rijkswaterstaat. Lees hier het volledige artikel.

Tijdens bovengenoemde test – die gecoördineerd werd vanuit de Innovatiecentrale in Helmond – verstuurden de On Board Units (OBU) van passerende testvoertuigen berichten met informatie over het voertuig, zoals de positie en snelheid. De berichten werden opgevangen door de beveiligde ETSI G5 wifi-verbinding. Daarnaast werden ook via het mobiele 3G/4G netwerk berichten verzameld uit de testvoertuigen. Hiervoor is de ZOOF-app van het project Spookfiles A58 gebruikt. De eerste bevindingen zijn positief. Via een webviewer waren de exacte locaties en afgelegde routes van de testvoertuigen te zien.

ZOOF A58

ZOOF is een app voor iPhone en Android-telefoons die u als weggebruiker adviseert over de optimale rijsnelheid, over handelen bij in- en uitvoegstroken en over de volgafstand na files. Met ZOOF scoort u punten (ZOOFies) door deze adviezen op te volgen, die u kunt inwisselen voor leuke beloningen bij de partners van ZOOF. Momenteel is ZOOF te gebruiken op de A67 en A58, waardoor u van Tilburg naar Eindhoven en Venlo kunt rijden met ZOOF.

ZOOF is een product dat voortkomt uit een samenwerking tussen de regionale overheidsinstantie BBZOB (Beter Benutten Zuid-Oost Brabant), SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven), de Provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven. Samen gaan overheid en bedrijfsleven voor een betere doorstroom op de Nederlandse snelwegen. Binnen de projecten Brabant InCar III en Spookfiles A58 voert ZOOF in opdracht van de overheid proeven uit op de A67 en A58 die zich richten op het verbeteren van de doorstroming.

U kunt deelnemen aan deze proeven! ZOOF is te downloaden via de Google Play Store en Apple AppStore. Registreer u via de app, start de route en scoor ZOOFies!

Meer informatie over dit project is te vinden op de site van ZOOF.

V tron logo

Meldt u aan voor de V-tron nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied  van Connected Car, Driver Safety, Carsharing en Smart Mobility.

You have Successfully Subscribed!