PROJECTEN (C)ITS

INTERCOR PROJECT - KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

V-tron is samen met haar partners al sinds 2017 betrokken bij het Europese Intercor project. Samen met Rijkswaterstaat bereizen wij de vier deelnemende landen en de bijbehorende projectpartners. Vanuit Rijkswaterstaat is hier een mooie tweedelige overzichtsvideo van gemaakt. De ontwikkeling van de dienst wordt hier goed in weergegeven. Alleen bereik je niks, de kracht van samenwerken wordt in dit project nogmaals bevestigd.  

Test Fest 1: Dordrecht – NL – juli 2017

TestFest 2: Reims – FR – april 2018

TestFest 3: Kent – UK – oktober 2018

TestFest 4: Antwerpen – BE – maart 2019

PRE TEST-FEST GLOSA HELMOND

Op 13 en 14 juni vond het GLOSA PRE-TESTFEST plaats in Helmond. Deze Testfest is het derde Testfest in een serie van 5 Testfesten die het inernationale Intercor project uitvoert. Het Intercor project (NL, UK, FR, BE) wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat en richt zich op de uitrol van C-ITS diensten in Europa die interoperabel zijn over de landsgrenzen heen. Het PRE-TESTFEST is georganiseerd door Provincie Noord-Brabant en gemeente Helmond in samenwerking met de UK partners. Tijdens deze twee dagen zijn de Intercor standaarden voor C-ITS GLOSA (Groen Licht Optimaal SnelheidsAdvies) getest door verschillende aanbieders uit binnen-en buitenland

V-tron heeft in samenwerking met het ITS-corridor team een eigen ZOOF varriant gemaakt om GLOSA diensten te ondersteunen. Tijdens deze tweedaagse heeft V-tron meerdere demonstraties gegeven om een impressie te geven aan het aanwezige publiek. meer informatie?

Intercor (EN) of Smart Wayz (NL)

 

I-CAVE

Dit onderzoeksprogramma gaat de huidige transportuitdagingen aan met betrekking tot doorvoer en veiligheid met een geïntegreerde benadering van geautomatiseerd en coöperatief rijden.

In i-CAVE is een Cooperative Dual Mode Automated Transport
(C-DMAT) -systeem onderzocht en ontworpen, bestaande uit
dual-mode voertuigen die automatisch en handmatig kunnen worden bestuurd voor maximale flexibiliteit. Het programma integreert technologische routekaarten voor geautomatiseerd en coöperatief rijden, waardoor de ontwikkeling van nieuwe transportsystemen wordt versneld die aan de huidige en toekomstige mobiliteitseisen voldoen. Naast deze activerende technologieën wordt de nadruk gelegd op fouttolerantie en faalveiligheid, draadloze communicatie, menselijke factoren en anderen die de overgang van controle tussen handmatig en geautomatiseerd rijden en de reactie van andere weggebruikers aanpakken.

i-CAVE pakt de belangrijkste uitdagingen van geautomatiseerd rijden aan, d.w.z. het bereiken van hoge veiligheid en betrouwbaarheid door een strikt technologisch ontwerp, gecombineerd met naadloze integratie tussen geautomatiseerd en handmatig rijden om maximale flexibiliteit en gebruikersacceptatie te verkrijgen. Een living-lab zal worden gebruikt voor de integratie en evaluatie van nauwkeurige vision-gebaseerde mapping- en lokalisatietechnieken, gedistribueerde coöperatieve voertuigbesturingsalgoritmen en fleetmanagement methoden.

 

TALKING MAPS

De auto’s van de weginspecteurs van de provincie Noord-Brabant gaan data verzamelen voor digitale kaarten. Onder de noemer Talking Maps scannen de auto’s de 560 kilometer provinciale weg. De proef moet uitwijzen of inspectievoertuigen inderdaad als sensor kunnen dienen, of ze voldoende data verzamelen voor een goede kaart en of die kaart ook kan helpen bij het efficiënt beheren van de wegen. Deze high definition (HD) kaarten, die zeer gedetailleerd kenmerken van de weg weergeven, zijn bovendien belangrijk voor zelfrijdende auto’s.

Talking Maps is een proef van de samenwerkende provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de bedrijven V-TRON en AND en zal maximaal twee jaar duren. De betrokken organisaties tekenden een samenwerkingsovereenkomst op 20 maart op Intertraffic in de RAI in Amsterdam.

Volgens Ruben Kragten, vertegenwoordiger in de samenwerking vanuit V-TRON, is de overeenkomst een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen marktpartijen en overheden. “We willen onze technische oplossingen testen en toepassen in het verkeer. En dat kunnen we niet alleen. Daar werken we graag voor samen met de overheid”, zegt hij.

ZOOF A16

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Dat doen zij niet alleen door aanleg van nieuwe wegen en vaarwegen, maar ook door efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Innovatieve systemen voor reisinformatie en verkeersmanagement kunnen hen daarbij helpen. Momenteel werkt RWS in afstemming met Duitsland en Oostenrijk aan de invoering van een aantal coöperatieve ITS-diensten op een zogenaamde ‘corridor’, het tracé dat loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo
(A16 – A58 – A2 – A67).

V-tron is ingestapt als HMI (Human Interface) leverancier en heeft voor dit project de ZOOF app ontwikkeld. Wij verzorgen de interface richting de bestuurder. Zijn er meldingen weer te geven vanuit de wegkant (A16 – A58 – A67) dan wordt dit in de ZOOF app getoond aan de bestuurder en kan hij zijn rijgedrag hier op aanpassen.

Meer informatie over dit project is te vinden op de site van de ITS Corridor.

PRAKTIJKPROEF A58

Is sensordata uit voertuigen in de toekomst technisch goed bruikbaar voor verkeersmanagement of andere diensten? Dat is de vraag die centraal stond tijdens een test met de dienst Probe Vehicle Data, in opdracht van het projectteam C-ITS Corridor van Rijkswaterstaat. Lees hier het volledige artikel.

Tijdens bovengenoemde test – die gecoördineerd werd vanuit de Innovatiecentrale in Helmond – verstuurden de On Board Units (OBU) van passerende testvoertuigen berichten met informatie over het voertuig, zoals de positie en snelheid. De berichten werden opgevangen door de beveiligde ETSI G5 wifi-verbinding. Daarnaast werden ook via het mobiele 3G/4G netwerk berichten verzameld uit de testvoertuigen. Hiervoor is de ZOOF-app van het project Spookfiles A58 gebruikt. De eerste bevindingen zijn positief. Via een webviewer waren de exacte locaties en afgelegde routes van de testvoertuigen te zien.

ZOOF A58

ZOOF is een app voor iPhone en Android-telefoons die u als weggebruiker adviseert over de optimale rijsnelheid, over handelen bij in- en uitvoegstroken en over de volgafstand na files. Met ZOOF scoort u punten (ZOOFies) door deze adviezen op te volgen, die u kunt inwisselen voor leuke beloningen bij de partners van ZOOF. Momenteel is ZOOF te gebruiken op de A67 en A58, waardoor u van Tilburg naar Eindhoven en Venlo kunt rijden met ZOOF.

ZOOF is een product dat voortkomt uit een samenwerking tussen de regionale overheidsinstantie BBZOB (Beter Benutten Zuid-Oost Brabant), SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven), de Provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven. Samen gaan overheid en bedrijfsleven voor een betere doorstroom op de Nederlandse snelwegen. Binnen de projecten Brabant InCar III en Spookfiles A58 voert ZOOF in opdracht van de overheid proeven uit op de A67 en A58 die zich richten op het verbeteren van de doorstroming.

U kunt deelnemen aan deze proeven! ZOOF is te downloaden via de Google Play Store en Apple AppStore. Registreer u via de app, start de route en scoor ZOOFies!

Meer informatie over dit project is te vinden op de site van ZOOF.

V tron logo

Meldt u aan voor de V-tron nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied  van Connected Car, Driver Safety, Carsharing en Smart Mobility.

You have Successfully Subscribed!