+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

REVEAL

Regulating Vehicle Acces for Improved Liveability

Doel van ReVeAL

Het doel van ReVeAL is om Urban Vehicle Access Regulations (UVAR) toe te voegen aan het standaardbereik van stedelijke mobiliteitsovergangen van steden in heel Europa. Het door de EU gefinancierde R&I ReVeAL-project kijkt voor het eerst sinds het CURACAO-project (tien jaar geleden aflopend) naar dit hot topic.

De zes deelnemende steden van ReVeAL

De overkoepelende missie van het project is om steden in staat te stellen de stedelijke ruimte en het gebruik van het vervoersnetwerk te optimaliseren door nieuwe en geïntegreerde pakketten van beleid en technologieën voor de toegang tot stedelijke voertuigen. Dergelijk beleid kan leiden tot minder uitstoot, minder lawaai en een betere bereikbaarheid en levenskwaliteit, wat vooral de mensen in deze steden ten goede komt. Dit beleid kan ook duurzamere vervoerskeuzes stimuleren, waardoor steden leefbaarder, uiteindelijk gezonder en aantrekkelijker worden voor elk lid van de samenleving.

Aanpak project

Om haar doel te bereiken combineert ReVeAL conceptueel werk en case study onderzoek met praktische UVAR-implementatie in zes pilootsteden, evenals systematische interactie met belanghebbenden door professionele communicatie-activiteiten.

Het project is gestart in juni 2019 en heeft een looptijd van drie jaar.

Kasteel Helmond

Contactpersoon V-tron:

Steven Herskamp

Projectleider V-tron

T: +31 (0) 570 74 54 30

 

E: info@v-tron.eu

Behaalde resultaten

Sinds 18 augustus 2022 is de UVAR Box Tool beschikbaar!

Met de tool kunnen steden, regio’s en ministeries eenvoudiger UVAR’s digitaliseren zodat deze in navigatiesystemen opgenomen kunnen worden. De tool is gratis beschikbaar voor elke stad die geïnteresseerd is. In de Box Tool is een video en handleiding opgenomen om het gebruik uit te leggen.

Omdat de leveranciers van navigatiesystemen en-diensten bij de staden om gegevens vragen, is het handig dat de Box Tool al deze gegevens in eén keer en in één uniform format aanlevert.

Het uniforme format en de duidelijke handleiding zullen ervoor zorgen dat stedelijke verordeningen makkelijker in de navigatiediensten geïntegreerd worden, hetgeen de naleving ervan ten goede zal komen en minder discussies zal opleveren met de leveranciers van de diensten.

Deze pagina geeft steden toegang tot alle informatie over het UVAR Box digitaliseringsinstrument, de gebruikershandleiding en de video met de stapsgewijze uitleg van de kenmerken van de Box Tool.

Uitdagingen

Met zijn ingebouwde mechanismen om de processen en effecten in de zes proefsteden te begeleiden, te documenteren en te analyseren, zal ReVeAL in staat zijn systematisch lessen te trekken uit de opgedane ervaring en zo de bredere verspreiding van slimme UVAR-benaderingen in heel Europa te ondersteunen.

De belangrijkste resultaten van het project zullen verschillende complementaire beslissingsondersteunende instrumenten zijn:

  • UVAR-Bereidheidsbeoordeling
  • UVAR Proces Adviseur
  • Aanbevelingen voor de integratie van UVAR in SUMPS
  • UVAR-evaluatiekader en metriek

Projectpartners:

Gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie i.h.k.v. subsidieovereenkomst nr. 815008

Betrokken medewerkers V-tron:

Deze bedrijven en instanties gingen u onder andere voor:

Geïnteresseerd in onze producten of diensten?