+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

ZOOF | A16

ZOOF A16


Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Dat doen we niet alleen door aanleg van nieuwe wegen en vaarwegen, maar ook door efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Innovatieve systemen voor reisinformatie en verkeersmanagement kunnen ons daarbij helpen. Momenteel werken we – in afstemming met Duitsland en Oostenrijk – aan de invoering van een aantal coöperatieve ITS diensten op een zogenaamde ‘corridor’, het tracé dat loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo (A16 – A58 – A2 – A67):

V-tron is ingestapt in als HMI (Human Interface) leverancier. V-tron verzorgt de interface richting de bestuurder. Zijn er meldingen weer te geven vanuit de wegkant (A16 – A58 – A67) dan wordt dat in de ZOOF app getoond aan de bestuurder en kan hij/zij haar rijgedrag hier op aanpassen. 

Meer informatie over dit project is te vinden op de site van de ITS Corridor