+31 (0) 570 74 54 30 info@v-tron.eu

MMZ-GLOSA

MobilityMoveZ-

Green Light Optimal Speed Advisory

Objective of MMZ-GLOSA

GLOSA (Green Light Optimal Speed Advice) van MobilityMoveZ levert een snelheidsadvies bij het passeren van intelligente verkeersregel installaties (iVRI). Het is een belangrijk instrument voor verkeers-management en draagt bij aan leefbaarheid en bereikbaarheid in stedelijke omgevingen.

De techniek voor GLOSA bestaat al geruime tijd en is in pilot-projecten diverse malen gedemonstreerd en geëvalueerd. In o.a. Intercor en Concorda) is naar voren gekomen dat data over groen- en roodtijden uit de iVRIs uitstekend beschikbaar zijn voor service providers in Nederland. Door de hoge mate waarin de kruispuntregelingen in Nederland adaptief zijn, wordt informatie over ingeplande rood- en groentijden vrijwel continue aangepast, waardoor de data onbetrouwbaar is voor snelheidsadvisering en dus onbruikbaar voor serviceproviders en OEM’s.

In dit pilot-project is onderzocht hoe GLOSA voldoende bruikbaar gemaakt kan worden voor serviceproviders en OEM’s. Een goed werkende GLOSA vermindert afremmen en optrekken en draagt dus significant bij aan CO2– & NOx-reductie.

The results of the project are described below. For insight into the complete outcomes download the report.

Approach project

V-tron heeft in dit project de Hybride Onboard Unit ingezet om de uitgestuurde berichten vanuit de iVRI te kunnen ontvangen via ITS-G5 en cellulaire communicatie. Deze berichten worden in het voertuig ontvangen en vertaald naar een advies voor de bestuurder. Ook heeft V-tron de mogelijkheid gekregen om de GLOSA-algoritmes in het voertuig te verbeteren en betrouwbaardere data adviezen te berekenen. Tijdens de pilotdagen is met 10 testvoertuigen de werking van de verbeterde GLOSA getest in Helmond en Breda.

De scope van GLOSA wordt vandaag nog vaak beperkt. Ook geven serviceproviders aan dat de data onbruikbaar zijn voor rijtaakondersteuning.

Veel verkeersregelingen wijzigen de groen- en roodfasen zodra ze nieuw verkeer detecteert.

Reliable? No, usable! The indication is still being adjusted, but it respects the indicated minimum and maximum end times and gives reasonable predictability.

Usability is measured by the ability of service providers to provide driving task-assisted speed advice.

Contact V-tron:

Steven Herskamp

Project leader V-tron

T: +31 (0) 570 74 54 30

 

E: info@v-tron.eu

Results achieved

Dit project heeft onder andere de volgende punten gerealiseerd en uitgestuurd vanuit de iVRI om GLOSA bruikbaar te maken voor rijtaakondersteuning en verkeersmanagement:

  • Snelheidsprofiel op basis van een reservering;
  • Wachtrij-informatie in het SPAT-bericht (Signal Phase and Timing);
  • Toepassing van grote MAP-berichten waardoor een GLOSA-enabled corridor ontstaat;
  • Fasetijden zijn bruikbaar gemaakt (enkel tijdens roodfase) op basis van reservering;
  • Gebruik gemaakt van knipperlicht-informatie uit het CAM-bericht om de richting van het voertuig te bepalen.

Het project heeft hiermee aangetoond dat de GLOSA-enabled corridor zorgvuldig gekozen kan worden opdat er geen nadelige verkeerskundige effecten ontstaan door toepassing van de MVP-GLOSA.

De resultaten op de Deurneseweg in Helmond laten zien dat circa 90% van de testvoertuigen een snelheidsadvies krijgt, waarvan 70% het kruispunt kan passeren zonder snelheidsvariatie. Dit resultaat voldoet boven verwachting aan de gestelde doelen.

Challenges

The application of the ‘GLOSA-enabled corridor’ concept makes it possible to make GLOSA usable locally, in a way that allows service providers and automobile manufacturers that already support this functionality (e.g., from a business case that also lies outside the Netherlands) to be able to incorporate it into driving task support.

This corridor thus already has the potential in the short term to make GLOSA usable for driving task support and traffic management.

Project partners:

This project was funded by MobilityMoveZ and SmartWayz

Involved employees V-tron:

These companies and agencies preceded you, among others:

Interested in our products or services?